Společnost Activity Partner s.r.o. byla založena odborníky, kteří v oblasti pojišťovnictví mají více jak 15-ti leté zkušenosti v oblasti finančního poradenství.

Aktuality

Majetkové pojištění

Pojištění majetku je souhrnné označení pro několik odvětví neživotního pojištění.

Životní pojištění

Životní pojištění je smlouva mezi vlastníkem a pojišťovnou, ve které se pojistitel zavazuje zaplatit určenou peněžní částku pojištěné osobě v případě doby nezbytného léčení, za trvalé následky úrazu, za hospitalizaci následkem úrazu nebo tuto částku zaplatit oprávněné osobě v případě úmrtí pojištěného.

Ke stažení

Ke stažení souborů

Povinné dokumenty:
Registrace ČNB - PDF | 1 MB
Osvědčení ČNB - PDF | 0,5 MB
Pravidla řízení střetu zájmu - PDF
Kategorizace zákazníků - PDF
Investiční služby, investiční nástroje a rizika - PDF
Reklamační řád - PDF